Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

AMFF gir midler til et nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten som skal jobbe for bedre forskning innen palliasjon og smertelindrende behandling i Norge og hjelpe forskere innen feltet.
palliasjon

Følg denne lenken til nettsiden til forskningsnettverket som er forankret ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.