Ph.d. om D vitamin mangel hos gravide med ulik etnisitet

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved ved Institutt for helse og samfunn forsvarte 31.5.18 sin avhandling for graden ph.d.ved UiO: «Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition in a multi-ethnic population». Arbeidet viser at Vitamin D-mangel var svært utbredt blant gravide i Oslo hos kvinner med bakgrunn fra Asia eller Afrika. Både svangerskapsdiabetes og lav fødselsvekt er vanlig i disse etniske gruppene, men det ble ikke funnet sammenheng mellom mors nivå av vitamin D og svangerskapsdiabetes, fødselsvekt eller barnets kroppssammensetning.

Selv om forskerne ikke fant noen sammenheng med vitamin D-mangel hos mor i svangerskapet og svangerskapsdiabetes eller barnets fødselsvekt og kroppssammensetning, så er vitamin D utvilsom viktig for å utvikle og beholde et sterkt skjelett. Leger bør måle vitamin D hos gravide fra Asia og Afrika, og behandle alvorlig vitamin D-mangel.
Se omtale fra UiO.