Ph.d. om oppfølging av hjerneslag

Stipendiat og lege Rune Aakvik Pedersen ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim, forsvarte 7. mai 2021 sin avhandling for graden ph.d. i samfunnsmedisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Tittelen på avhandlingen:
Challenges in the follow-up of patients with stroke in general practice
Kandidaten
Foto: Privat – Rune Aakvik Pedersen

Tittel på prøveforelesning: ”Kognitive og emosjonelle vansker etter hjerneslag. Diagnostikk, behandling og oppfølging i allmennpraksis”

Kandidatens veiledere har vært professor emerita Irene Hetlevik og forsker Halfdan Petursson, samt prodekan forskning Henriette Thune fra UiS.

Følgende bedømmelseskomité har vurdert det innleverte arbeidet:

Professor Marjukka Mäkelä, Københavns universitet, førsteopponent
Førsteamanuensis Stéfan Hjörleifsson, Universitetet i Bergen, andre opponent
Førsteamanuensis Hanne Ellekjær, NTNU

Professor Linn Okkenhaug Getz ledet prøveforelesning og disputas.

Prosjektet er tidligere omtalt på Legeforeningens nettside HER