Prisdryss på Nidaroskongressen

Forskningsdagen er en viktig arena for formidling av praksisnær og aktuell forskning i primærmedisin. Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) deler ut et reisestipend, og Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) deler ut pris til en nykommer innen primærmedisinsk forskning. Tonje Rambøll Johannessen og Trygve Sølberg Ellingsen er glade prisvinnere.
Mann og dame. Trygve Sølberg Ellingsen og Tonje Rambøll Johannessen. Foto Håvard Skjellegrind
Trygve Sølberg Ellingsen og Tonje Rambøll Johannessen. Foto Håvard Skjellegrind

Tonje Rambøll Johannessen, som jobber ved legevakten i Oslo og Avdeling for allmennmedisin ved UiO, vant AMFFs reisestipend 2023. Hun presenterte sitt phd-prosjekt (lenke) , som vil få stor betydning for hvordan pasienter med brystsmerter håndteres på legevakt. Funnene legger til rette for mer presis diagnostikk og redusert forbruk av spesialisthelsetjenester. Prisvinneren har undersøkt hvordan høysensitive troponinmålinger kan brukes til å avklare brystsmertepasienter på legevakten.

AFUs forskningspris gikk til Trygve Sølberg Ellingsen, fastlege i Hommelvik og førsteamanuensis ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han har tatt tak i en problemstilling fra egen klinisk praksis hvor det var mangel på kunnskap. Han jobber som fastlege og flyktningelege og lurte på om standardisert screening for psykiske symptomer hos flyktninger faktisk fanger opp risiko for psykisk sykdom. Komiteen vurderer dette prosjektet som viktig, og vil bidra til nødvendig kunnskap om oppfølging av en pasientgruppe som kan ha store behov.

Vi gratulerer!

 

Prisutdeling begrunnelse:

Det står i statuttene at Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) sitt reisestipend skal stimulere til norsk allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet.

Reisestipendet deles ut en gang årlig, vekselvis på Nidaroskongressen og Primærmedisinsk Uke, og tildeles som en pris for beste innsendte sammendrag og presentasjon ut fra følgende kriterier:

  • Forskningens allmennmedisinske relevans,
  • Forskningens kvalitet, originalitet og pedagogisk formidling

Prisvinneren har på forskningsdagen presentert sitt phd-prosjekt, som vil få stor betydning for hvordan pasienter med brystsmerter håndteres på legevakt. Funnene legger til rette for mer presis diagnostikk og redusert forbruk av spesialisthelsetjenester. Prisvinneren har undersøkt hvordan høysensitive troponinmålinger kan brukes til å avklare brystsmertepasienter på legevakten.

Vinneren av AMFFs reisestipend er Tonje Rambøll Johannessen, som jobber ved legevakten i Oslo og Avdeling for allmennmedisin ved UiO.

 

Forskningsprisen fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg deles ut til beste frie foredrag som fremføres av en nykommer i allmenn- eller samfunnsmedisinsk forskning.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) tildeler såkornsmidler for mindre prosjekt, slik som en enkelt artikkel, et kvalitetsforbedringsprosjekt eller til å utarbeide en phd-søknad til allmennmedisinsk forskningsfond.

Forskningsprisen skal stimulere til forskning og fagutvikling i primærmedisin blant primærleger.

Prisvinneren har tatt tak i en problemstilling fra egen klinisk praksis hvor det var mangel på kunnskap. Han jobber som fastlege og flyktningelege og lurte på om standardisert screening for psykiske symptomer hos flyktninger faktisk fanger opp risiko for psykisk sykdom. Komiteen vurderer dette prosjektet som viktig, og vil bidra til nødvendig kunnskap om oppfølging av en pasientgruppe som kan ha store behov.

AFUs forskningspris går til Trygve Sølberg Ellingsen, fastlege i Hommelvik og førsteamanuensis ved UiT Norges Arktiske Universitet.