AMFF reisestipend

AMFF reisestipend er en forskningspris som skal stimulere til norsk allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet. Prisen tildeles en allmennmedisinsk ph.d.-stipendiat eller en kandidat som har disputert i løpet av siste 12 måneder.

Reisestipendet deles vanligvis ut en gang årlig, vekselvis på Nidaroskongressen og Primærmedisinsk Uke. Vurderingsgrunnlaget for tildelingen er innsendt sammendrag og prosjektpresentasjon (fritt foredrag eller poster) på samme kongress.

En vurderingskomité oppnevnt av AMFF legger følgende kriterier til grunn for tildelingen:
- Forskningens allmennmedisinske relevans
- Forskningens kvalitet
- Forskningens originalitet
- Pedagogisk formidling av forskningen

Reisestipendet er på kr 20 000, og kan benyttes til reiser til nasjonale eller internasjonale allmennmedisinske kongresser, studiebesøk til forskningsinstitusjoner eller andre reiser i forbindelse med forskningsprosjekt.