Søknadsskjema til Allmennmedisinsk forskningsfond

Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler stipend til lønn og overheadkostnader for gjennomføring av ph.d. prosjekter med relevans for allmennmedisin. Leger som har spesialitet i allmennmedisin, eller er under spesialisering, kan søke. Søknader mottas kun elektronisk.

Les veiledningen først!
Nederst på siden finner du veiledning for søkere og skjema for vedlegg. Veiledningen beskriver hva som skal til for å kvalifisere til stipend, og krav til søknadens innhold, veiledererklæring med mer. Saksgang og vurderingspolicy er også omtalt i veiledningen.

Alle vedlegg må samles til ett pdf-dokument som lastes opp i "browse"-feltet nederst i søknaden. 

Søknad om forlengelse
Det søkes om inntil 12 måneder om gangen. Ved søknad om forlengelse benyttes samme skjema som ved førstegangssøknad. Vi ber om at endringer og svar på fondets tidligere kommentarer i tildelingsbrev utheves i søknaden. I tillegg skal skjemaet "Framdriftsrapport" vedlegges.  

Søknad om ekstra driftsmidler
Det er som en forsøksordning fra mai 2023 mulig å søke om driftsstøtte på inntil 60.000 kroner per stipendiat til kjøp/bruk av data fra for eksempel kilder som HUNT eller PraksisNett. Søknaden må spesifiseres. Søknad om driftsmidler skal inngå i en stipendsøknad. Det gis kun driftsstøtte til stipendiater som også tildeles AMFF-stipend.

Ved flere søkere til et felles prosjekt 
Hvis dere er flere som ønsker å søke sammen, ta kontakt med sekretariatet.

Kontaktinformasjon

Registrer prosjekt

Har prosjektet tidligere fått støtte fra AMFF?

Er det søkt om finansiering fra andre kilder

Er doktorgrad siktemålet?

Sjekkliste før innsending av søknad

1.
2.
3.
4.
5.