Tildelinger høsten 2013

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 4.11.13.

Det forelå søknader på 9,04 millioner kroner. Styret hadde 8,9 millioner kroner til disposisjon.

Det ble gjort følgende tildelinger

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

Aamland, Aase

Sick leave for medically unexplained physical symptoms - A study from general practice

372 000

Aarseth Guri

En undersøkelse av språket i legeerklæringer ved uførhet

 

232 500

Austad, Bjarne

Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis

465 000  

Brandstorp, Helen

Interprofessional team training in local emergency settings: exploring the dynamics of interaction during days of theory, acting, reflecting and repeatingin an action research project.

232 500

 

Brænd, Anja Marie

Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet

930 000

Burman, Robert

Brystsmerter på legevakt

310 000

Eggemoen, Åse Ruth

Prediktorer for - og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning i Oslo

465 000

Fagan, Mark

Kartlegging av risikofaktorer for antibiotikaresistens blant bakterier som forårsaker urinveisinfeksjoner hos sykehjemsbeboere: En prospektiv kohort-studie

372 000

 

Fidjeland, Heidi Lidal

Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten. Et samhandlingsprosjekt med vekt på kreftpasienters og fastlegers synspunkter

465 000

Lid, Torgeir Gilje

Utfordringer og tiltak ved alkoholproblemer i allmennpraksis

465 000

 

Shakeel, Nilam

Svangerskaps og barseldepresjon i en multietnisk befolkning

465 000

Skjeie, Holgeir

Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk- metode, effekt og forklaringsmodeller

465 000

Toftemo, Ingunn

Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity.

232 500

Vallersnes, Odd Martin

Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo. Behandling ved Legevakten og oppfølging etter forgiftningen.

465 000

Vogt, Henrik

Systemmedisin som teoretisk grunnlag for primærhelsetjenesten – en kritisk analyse

232 500

Total tildelingssum:

 

6.169.000

 

4.11.2013 Anne Ormshammer

AMFF sekretariatet