Tildelinger høsten 2015

AMFFs styre hadde sitt tildelingsmøte for høsten mandag 9. november, og midlene ble tildelt som følger av oversikten under.

Tildelingsoversikt høsten 2015

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 9.november 2015.

Det forelå søknader på 13 millioner kroner. Styret hadde 6,8 millioner kroner å fordele.

Det ble gjort følgende tildelinger:

 

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

 

 

 

Aarseth, Guri

Legeproduserte tekster. En undersøkelse av språket i legeerklæringer ved arbeidsuførhet

490 000

Brænd, Anja Maria

Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet

654 000  

Dalbak, Lene Gjelseth

«Nytten av diagnostiske tester ved behandling/diagnostikk av astma og KOLS i allmennpraksis».

980 000

Eggemoen, Åse Ruth

Prediktorer for- og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning i Oslo

490 000

Fagan, Mark

Kartlegging av risikofaktorer for antibiotikaresistens blant bakterier som forårsaker urinveisinfeksjoner hos sykehjemsbeboere: En prospektiv kohort-studie

82 000

Fidjeland, Heidi Lidal

Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten. Et samhandlingsprosjekt med vekt på kreftpasienters og fastlegers synspunkter.

245 000

Jansen, Kristian

Livets slutt i sykehjem – legers utfordringer, forskrivninger og tiltak.

490 000

Kjeldsberg, Mona

Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis.

490 000

Piiksi Dahli, Mina

Hvordan arbeider fastleger med pasienter med psykiske og sammensatte lidelser?

490 000

Rebnord, Ingrid Keilegavlen

Bruk av diagnostisk utstyr på norske legevakter

784 000  

Ruud, Sven Eirik

Storbylegevakt - En deskriptiv epidemiologisk studie av innvandrere og nordmenns bruk av legevakten i Oslo

490 000

Skjeie, Holgeir

Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk i allmennpraksis

490 000

Vallersnes, Odd Martin

Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo

164 000

Total tildelingssum:

 

 

6 339 000