Tildelinger høsten 2017

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Tildelingsoversikt høsten 2017

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 3. november 2017
Det forelå søknader på 9,78 millioner kroner. Styret hadde 7,5 millioner kroner å fordele.
Det ble gjort følgende tildelinger:

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

 

 

 

Guri Aarseth

Legeproduserte tekster. en undersøkelse av språket i legeerklæringer ved arbeidsuførhet.

537 500

Stian Andersen

Hjerteauskultasjon, pålitelighet og nytteverdi

215 000

Jesper Blinkenberg

Øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus - Analyse av faktorer ved pasient og henvisende lege

403 110

Hogne Buchvold

Skiftarbeid og Nattarbeid: Påvirkning på vekt og metabolske sykdommer

537 500

Mina Piiksi Dahli

Hvordan arbeider fastleger med pasienter med psykiske og sammensatte lidelser?

268 750

Vivian Moe Dalaker

GHB på legevakt

537 500

Anne Fasting

Palliasjon i primærhelsetjenesten, fastlegens rolle i et samhandlingsperspektiv

268 750

Mari Fiske

"Mat og medisin", ernæringsstatus og legemiddelbehandling hos eldre med hjemmesykepleie

268 750

Magnus Hjortdahl

Akutt utrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag, og hvordan tas beslutningen om å rykke ut?

268 750

Tonje Rambøll Johannessen

OUT-ACS-studien

268 750

Bent Håkan Lindberg

Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner

537 500

Kjersti Nøkleby

Type 2-diabetes - reell samhandling?

537 500

Rune Aakvik Pedersen

Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis

268 750

Marianne Rønneberg

"Life experiences and health- professional concern? A study from Norwegian general practice"

268 750

Satya Sharma

Outcome in shoulder capsulitis (frozen shoulder) between corticosteroid and corticosteroid with distension, a single blinded randomised controlled trial

134 370

 

   

Total tildelingssum:

 

5 321 230

 

 

 

2.11.2017

AMFF-sekretariatet

*korrigert 8.11.17 etter Forskningsrådet satser for 2018