Tildelinger høsten 2018

Tildelingsoversikt høsten 2018


Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 7. november 2018.

Det forelå søknader på 5.9 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.15. 5 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.

Det ble gjort følgende tildelinger:

7. november 2018, oppdatert etter forskningsrådets satser for 2019 16. november.


AMFF-sekretariatet