Tildelinger høsten 2020

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 10. november 2020.
Det forelå søknader på 6,9 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.15.5 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.