Tildelinger høsten 2021

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 8. november 2021

Det forelå søknader på ca. 10,17 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.16 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.