Tildelinger høsten 2022

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 1. november 2022

Det forelå søknader på ca. 11,84 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.16 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.