Tildelinger våren 2013

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 6.5.13. Det forelå søknader på 10,05 millioner kroner. Styret hadde 6,3 millioner kroner å fordele.

Det ble gjort følgende tildelinger

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

Tschudi-Madsen, Hedda

Multisymptomatologi og medisinsk uforklarte symptomer i befolkningen og i allmennpraksis

465000

Pedersen, Rune Aakvik

Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis

 

465000

Fosse, Anette

Livets slutt i sykehjems - pasientens ønsker og legens rolle.

465000  

Iden, Kristina Riis

Depresjon i sykehjem

651000

 

Fagan, Mark

Kartlegging av risikofaktorer for antibiotikaresistens blant bakterier som forårsaker urinveisinfeksjoner hos sykehjemsbeboere: En prospektiv kohort-studie

372000

Fidjeland, Heidi Lidal

Oppfølging av gynekologiske kreftpasienter i primærhelsetjenesten? Et samhandlingsprosjekt med vekt på pasienters og fastlegers synspunkter.

116250

Olaussen, Morten

Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikosteroid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebo-kontrollert studie med 12 måneders oppfølging

186000  

Vik, Ingvild

Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner.

465000

 

Holmedal, Øystein

Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikosteroid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebo-kontrollert studie med 12 måneders oppfølging

186000

Jansen, Kristian

Livets slutt i sykehjem – legers utfordringer, forskrivninger og tiltaksplaner.

465000

 

Sharma, Satya P.

Outcome in shoulder capsulitis (frozen shoulder) when treated with corticosteroid with distension compared to corticosteroid without distension and no treatment, a three armed single blinded randomised controlled trial.

465000

Thorvaldsen, Signe Nome

Mangelfullt medisinsk forklart-likevel bedre forstått?

465000  

Total tildelingssum:

 

4766250

2.6.5 Sara Underland Mjelva

AMFF sekretariatet