Tildelinger våren 2015

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 11.mai 2015

Det forelå søknader på 10,3 millioner kroner. Styret hadde 9 millioner kroner å fordele.

Det ble gjort følgende tildelinger:

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

     

Austad, Bjarne

 

Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis

490 000

Bjerve Eide, Torunn

Patients´ versus doctors´ experiences and expectations. A comparative general practice study in a Norwegian and Nordic perspective.

490 000

Danielsen, Sigurd Haugan

Antibiotikaforskrivning blant fastleger i Norge på bakgrunn av innvandrerstatus og utdanningsted

245 000

Fosse, Anette

Døden i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle

490 000

Hjortdahl, Magnus

Akutt utrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag, og hvordan tas beslutningen om å rykke ut?

490 000

Litleskare, Sverre

Irritable bowel syndrome, chronic fatigue, food intolerance and quality of life following gastrointestinal infection: a controlled cohort study

980 000

Piiksi Dahli, Mina

Hvordan kan fastleger og psykiatrihelsetjenesten styrke samarbeidet om pasienter med psykiske og sammensatte lidelser?

245 000

Ruud, Svein Eirik

Allmennmedisinske utfordringer i møtet mellom storbylegevakten og innvandrerpasienten: - En deskriptiv epidemiologisk studie.

490 000

Shakeel, Nilam

Svangerskap og barseldepresjon i et multietnisk samfunn

980 000

Sharma, Satya P.

Outcome in shoulder capsulitis (frozen shoulder) between corticosteroid and corticosteroid with distension, a single blinded randomised controlled trial

490 000  

Skavoll, Birgitta

Prevalens og prediktorer for stoffskiftesykdom og jodmangel i og etter svangerskapet i en multietnisk populasjon i Oslo

980 000

Toftemo, Ingunn

Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity.

490 000

Total tildelingssum:

 

6 860 000