Tildelinger våren 2017

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Tildelingsoversikt våren 2017

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 2. mai 2017

Det forelå søknader på 11,5 millioner kroner. Styret hadde 7,7 millioner kroner å fordele.

Det ble gjort følgende tildelinger:

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

 

 

 

Bjerve Eide, Torunn

Patients´ versus doctors´ experiences and expectations. A comparative general practice study in a Norwegian and Nordic perspective.

519 500

Buchvold Hogne Vikanes

Skiftarbeid og Nattarbeid: Påvirkning på vekt og metabolske sykdommer

259 750

Bøckmann Lisa

Samtaler om døden - til nytte eller besvær?

519 500

Fidjeland, Heidi Lidal

Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten. Et samhandlingsprosjekt med vekt på kreftpasienters og fastlegers synspunkter.

519 500

Fosse, Anette

Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle

259 750

Furu, Foldøy Silje

Barns bruk av fastlege og legevakt

519 500

Jansen Kristian

Livets slutt i sykehjem – legers utfordringer, forskrivninger og tiltak.

129 875

Mohn Cathrine Helene

Atopisk dermatitt hos førskolebarn i Norge. Forekomst, risikofaktorer og foreldreerfaringer

1 039 000

Nilsen, Stein

Allmennlegen som portvakt: Erfaringer, utfordringer, håndtering og konsekvenser

519 500

Næss-Andresen, Marthe-Lise

Jernmangel og anemi under svangerskaps og barseltid i en multietnisk befolkning

519 500

Rui, Linda

Forebygger metenamin (Hiprex)) urinveisinfeksjoner hos kvinner?

519 500  

Sharma, Satya Pal

Outcome in shoulder capsulitis (frozen shoulder) when treated with corticosteroid with distension compared to corticosteroid without distension and no treatment, a three armed single blinded randomized controlled trial

259 750

Skavoll, Birgitta

Prevalens og prediktorer for stoffskiftesykdom og jodmangel i og etter svangerskapet i en multi-etnisk populasjon i Oslo

1 039 000

Toftemo, Ingunn

Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity.

519 500

Total tildelingssum:

 

7 143 125