Tildelinger våren 2018

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Tildelingsoversikt våren 2018

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 15. mai 2018

Det forelå søknader på 10, 2 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.15. 5 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.

Det ble gjort følgende tildelinger:

 

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

 

 

 

Stian Andersen

Hjerteauskultasjon, pålitelighet og nytteverdi

426 800

Lisa Bøckmann

Samtaler om døden - til nytte eller besvær?

533 500

Torunn Bjerve Eide

Patients 'versus doctors' experiences and expectations. A comparative general practice study in a Norwegian and Nordic perspective

533 500

Anne Fasting

A Norwegian study of GPs role in palliative care; map versus terrain

533 500

Heidi Lidal Fidjeland

Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten. Et samhandlingsprosjekt med vekt på kreftpasienters og fastlegers synspunkter

533 500

Mari Fiske

"Mat og medisin", ernæringsstatus og legemiddelbehandling hos eldre med hjemmesykepleie

533 500

Anette Fosse

Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle

177 833

Nicolay Jonassen Harbin

Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene

533 500

Mona Kjeldsberg

Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis

1 067 000

Cathrine Helene Mohn

ATOPISK DERMATITT HOS FØRSKOLEBARN & UNGDOM I NORGE –     RISKOFAKTORER,FOREKOMST OG KOMORBITET

533 500

Cheneso Moumakwa

THE GENERAL PRACTITIONER´S ROLE IN EARLY PALLIATIVE CARE TRAJECTORY. STATUS, EXPERIENCES AND FUTURE MODELS

533 500

Kristian Rikstad Myklevoll

General practitioners’ response to acute response alarms

533 500

Morten Dag Nilsen

Behandling av pasienter med overvekt i allmennpraksis

533 500

Marthe-
Lise Næss-Andresen

JERNMANGEL OG ANEMI UNDER SVANGERSKAP OG BARSELTID I EN MULTIETNISK BEFOLKNING (DEL AV STORK-GRORUDDALEN STUDIEN)

533 500

Rune Aakvik Pedersen

Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis

533 500

Stein Jarle Pedersen

Trygg på skulder - Enkel kunnskapsbasert undersøkelse og behandling av skuldersmerter hos fastlegen.

533 500

Linda Rui

Forebygger metenamin (Hiprex) urinveisinfeksjon hos kvinner?

533 500

 Ingun Toftemo

Growth patterns in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity

533 500

Total tildelingssum:

 

9 674 133

 

 

 

 

16. mai 2018

AMFF-sekretariatet