Tildelinger våren 2019

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 30. april 2019.
Det forelå søknader på 8,4 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.15. 5 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.

Det ble gjort følgende tildelinger:

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

 

 

 

Stian Andersen Hjerteauskultasjon, pålitelighet og nytteverdi 547 500
Anne Fasting A Norwegian study of GPs role in palliative care; map versus terrain 547 500
Heidi Lidal Fidjeland Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten. Et samhandlingsprosjekt med vekt på kreftpasienters og fastlegers synspunkter. 136 875
Ingjerd Jøssang Medisinsk uforklart - allmennpraktisk håndtert 273 750
Lars-Christian Kvalbein-Olsen Depresjon hos eldre i allmennpraksis og bruken av en strukturert samarbeidsmodell mellom fastlege og alderspsykiater. 273 750
Ingunn Leeber Salutogenese og mestringsstrategier hos pasienter med MUPS 273 750
Bent Håkan Lindberg Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner 547 500
Cheneso Moumakwa The General Practitioner's role in Early Palliative Care Trajectory. Status, Experiences and Future Models 547 500
Hans-Christian Myklestul Ultralyd i norsk allmennpraksis – bruk, nytte og kvalitet

273 750

Rune Aakvik Pedersen Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis 547 500
Stein Jarle Pedersen Trygg på skulder - enkel kunnskapsbasert undersøkelse og behandling av skuldersmerter hos fastlegen.

547 500

Anne Cathrine Sundseth

Kan kvaliteten på forskrivning av vanedannende legemidler til lder I allmennpraksis forbedres? Kollegabasert terapiveiledning I allmennpraksis. 876 000

Katrina Tibballs

Hva kjennetegner dem som får type 2 diabetes i ung alder? Sosioøkonomisk status, komplikasjoner, multimorbiditet

1 095 000

Ingun Toftemo Growth patterns in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity

273 750

Oda Martine Steinsdatter Øverhaug Utsatte barn og samhandling i primærhelsetjensten – en kvalitativ studie av fastleger og barnevern

547 500

 

 

 

Total tildelingssum:

 

7 309 125

 

 

 

30. april 2019
AMFF-sekretariatet