Tildelinger våren 2020

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 28. april 2020.
Det forelå søknader på 15,2 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.15.5 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.