Tildelinger våren 2021

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 4. mai 2021
Det forelå søknader på 11,2 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.16 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.