Tildelinger våren 2022

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 25. april 2022

Det forelå søknader på ca. 11,17 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.16 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.