Tildelingoversikt våren 2012

Kristian Anton Simonsen fikk bevilgning for prosjektet «Influensa i allmennpraksis.» med 50 % i 12 mnd med kr 450 000.

Etter beslutningsmøtet har han trukket søknaden pga støtte fra annen finanseringskilde.

Etter subsidiært vedtak er det gjort tildeling av disse midlene til Anja Maria Lyche Brænd for prosjektet "Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet."