Tildelingsoversikt høsten 2012

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 2.11.12. Det forelå søknader på 13,23 mill kroner. Styret hadde 6,2 millioner kroner å fordele

Det ble gjort følgende tildelinger:

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

Aamland Aase

Sick leave for medically unexplained physical symptoms

450000

Aarseth Guri

Hvordan står det til med legeerklæringene? En undersøkelse av språket i legeerklæringer ved uføresaker.

450000

 

Austad Bjarne

Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis

450000

Burman Robert Anders

Brystsmerter på legevakt

450000

 

Eggemoen Åse Ruth

Prediktorer for - og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning i Oslo

450000  

Felde Gunhild

Anxiety and depression associated with urinary incontinence.

270000

Gjelsvik Bjørn

Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studie

450000

Laue Johanna

“Diagnostikk og alvorlighetsvurdering av astma og kolsforverringer i allmennpraksis - hvilke symptomer, kliniske funn og supplerende undersøkelser kan vektlegges?”

450000

 

Lid Torgeir Gilje

Utfordringer og tiltak ved alkoholproblemer i allmennpraksis

450000

Shakeel Nilam

Forekomst av og prediktorer for svangerskap-og barseldepresjon i en multietnisk befolkning

 

450000

Skjeie Holgeir

Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk i allmennpraksis- metode, effekt og forklaringsmodeller.

450000  

Tschudi-Madsen Hedda

Multisymptomatologi og medisinsk uforklarte symptomer i befolkningen og i allmennpraksis

450000

Vallersnes Odd Martin

Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo. Behandling ved Legevakten og oppfølging etter forgiftningen.

450000

Vogt Henrik

Systembiologi for allmennpraksis

 

450000

Total tildelingssum:

 

6120000