Tildelingsoversikt høsten 2016

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 8. november 2016

Det forelå søknader på 9,15 millioner kroner. Styret hadde 8,5 millioner kroner å fordele.

Det ble gjort følgende tildelinger:

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

     

Aarseth, Guri

Legeproduserte tekster. En undersøkelse av legeerklæringer ved arbeidsuførhet

495000

Blinkenberg, Jesper

Øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus - Analyse av faktorer ved pasient og henvisende lege

495000

Dahli, Mina

Hvordan arbeider fastleger med pasienter med psykiske og sammensatte lidelser?

495000

Fasting, Anne

Palliasjon i primærhelsetjenesten, fastlegens rolle i et samhandlingsperspektiv.

247500

Hjortdahl, Magnus

Akutt utrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag, og hvordan tas beslutningen om å rykke ut?

792000

Jansen, Kristian

Livets slutt i sykehjem – legers utfordringer, forskrivninger og tiltak.

495000

Mohn, Cathrine Helene

ATOPISK DERMATITT HOS FØRSKOLEBARN I NORGE - FOREKOMST OG RISIKOFAKTORER

495000

Nøkleby, Kjersti

Type 2 diabetes - reell samhandling?

495000

Pedersen, Rune Aakvik

Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis

247500

Rebnord, Ingrid Keilegavlen

Bruk av diagnostisk utstyr på norske legevakter

264000

Skjeie, Holgeir

Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk

247500

Thoresen, Camilla

Heimedød i Noreg - Epidemiology of home death in Norway

495000

Total tildelingssum:

 

5 263 500