Tildelingsoversikt våren 2014

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 28.april 2014

Det forelå søknader på 8,6 millioner kroner. Styret hadde 8,8 millioner kroner å fordele.

Det ble gjort følgende tildelinger

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

     

Aamland, Aase

 

“Sick leave for medically unexplained physical symptoms - A study from general practice”

158 300

Aarseth, Guri

Legeproduserte tekster. En undersøkelse av språket i legeerklæringer ved uførhet.

475 000

Dalbak, Lene Gjelseth

Nytten av diagnostiske tester ved behandling/diagnostikk av astma og KOLS i allmennpraksis. Bruk av ICPC-diagnosene astma og KOLS i allmennpraksis.

285 000

Danielsen, Sigurd Haugan

Antibiotikaforskrivning blant fastleger i Norge på bakgrunn av innvandrerstatus og utdanningsted

237 500

Fosse, Anette

Døden i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle

475 000

Hjortdahl, Magnus

Akutt utrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag, og hvordan tas beslutningen om å rykke ut?

475 000

Iden, Kristina Riis

Depresjon i sykehjem

237 500

Nyborg, Gunhild

Potensielt risikabel legemiddelbruk hos eldre: En epidemiologisk undersøkelse blant eldre hjemme og i sykehjem og en konsensusundersøkelse om legemiddelbruk i sykehjem

475 000

Næss-Andresen, Marthe-Lise

Jernmangel og anemi under svangerskap og i barseltid i en multietnisk befolkning

950 000

Pedersen, Rune Aakvik

Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis

475 000

Ruud, Svein Eirik

Allmennmedisinske utfordringer i møtet mellom storbylegevakten og innvandrerpasienten: - En deskriptiv epidemiologisk studie.

950 000

Sharma, Satya P.

Outcome in shoulder capsulitis (frozen shoulder) between corticosteroid and corticosteroid with distension, a single blinded randomised controlled trial

475 000  

Toftemo, Ingunn

Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity.

475 000

Vogt, Henrik

Systemmedisin som teoretisk grunnlag for primærhelsetjenesten – en kritisk analyse

475 000

Total tildelingssum:

 

6,618 300

 

 

28. 04. 14 Anne Ormshammer
AMFF sekretariatet