Tildelingsoversikt våren 2016

Tildelingsoversikt våren 2016

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 11. april 2016

Det forelå søknader på 14,4 millioner kroner. Styret hadde 6.5 millioner kroner å fordele.

Det ble gjort følgende tildelinger:

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

     

Austad, Bjarne

 

Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis

247 500

Bjerve Eide, Torunn

Patients´ versus doctors´ experiences and expectations. A comparative general practice study in a Norwegian and Nordic perspective.

495 000

Felde, Gunhild

Anxiety and depression associated with urinary incontinence

990 000

Fidjeland, Heidi Lidal

Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten. Et samhandlingsprosjekt med vekt på kreftpasienters og fastlegers synspunkter.

495 000

Foldøy, Silje Furu

Barns bruk av fastlege og legevakt

495 000

Fosse, Anette

Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle

495 000

Hjortdahl, Magnus

Akutt utrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag, og hvordan tas beslutningen om å rykke ut?

247 500

Kjeldsberg, Mona

Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis.

495 000

Næss-Andresen, Marthe-Lise

Jernmangel og anemi under svangerskaps og barseltid i en multietnisk befolkning

495 000

Ruud, Svein Eirik

Allmennmedisinske utfordringer i møtet mellom storbylegevakten og innvandrerpasienten: - En deskriptiv epidemiologisk studie

990 000  

Sharma, Satya Pal

Outcome in shoulder capsulitis (frozen shoulder) when treated with corticosteroid with distension compared to corticosteroid without distension and no treatment, a three armed single blinded randomized controlled trial

495 000

Toftemo, Ingun

Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity.

495 000

Total tildelingssum:

 

6 435 000