Giardiasis i Bergen. Utbrudd og seinfølger

Knut- Arne WensaasGiardiasis in Bergen. Outbreak and clinical consequences.AFE BergenDisputas 25. november 2011, Universitet i Bergen

http://bora.uib.no/handle/1956/5614

Høsten 2004 ble Bergen rammet av et stort utbrudd med magesyke forårsaket av Giardia lamblia. Det er anslått at mer enn 5000 personer ble syke av parasitten. Symptomene ved akutt Giardia-infeksjon har vært godt beskrevet tidligere, men det har vært lite kunnskap om hvorvidt infeksjonen kan gi langvarige plager.

Studien viser at mange pasienter i Bergen har hatt vedvarende plager etter Giardia-utbruddet, og at Giardia-infeksjon kan medføre større helseplager enn man var klar over på forhånd.

Artikler

Artikkel I: Wensaas KA, Langeland N, Rortveit G. Prevalence of recurring symptoms after infection with Giardia lamblia in a non-endemic area. Scandinavian Journal of Primary Health Care 27: 12-17, 2009. http://dx.doi.org/10.1080/02813430802602393

Artikkel
II: Wensaas KA, Langeland N, Rortveit G. Post-infectious gastrointestinal symptoms after acute Giardiasis. A 1-year follow-up in general practice. Family Practice 27(3): 255-259, March 2010. http://dx.doi.org/10.1093/fampra/cmq005 

Artikkel III: Wensaas KA, Langeland N, Hanevik K, Mørch K, Eide GE, Rortveit G. Irritable bowel syndrome and chronic fatigue three years after acute giardiasis: historic cohort study. Gut 2012;61:214-9.  http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2011-300220