Perceived food intolerance and irritable bowel syndrome in a population 3 years after a giardiasis-outbreak

Wensaas KA Eide GE , Hanevik K , Kahrs GE , Langeland N , Rortveit G .
Perceived food intolerance and irritable bowel syndrome in a population 3 years after a giardiasis-outbreak: a historical cohort study. BMC Gastroenterol. 2015 Nov 19;15(1):164. doi: 10.1186/s12876-015-0393-0

Perceived food intolerance and irritable bowel syndrome in a population 3 years after a giardiasis-outbreak: a historical cohort study. BMC Gastroenterol. 2015 Nov 19;15(1):164. doi: 10.1186/s12876-015-0393-0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26585714   
Kortversjon på norsk: Sjølvrapportert matintoleranse etter 3 år med Giardia.
Uni Helse nettsak: http://uni.no/nb/news/2015/12/15/sjolvrapportert-matintoleranse-giardia/