Kursavgifter og honorarsatser for legers videre- og etterutdanning

Sentralstyret har vedtatt endringer i satser f.o.m. 1.7.2023. Nåværende og nye satser følger under:

Kursavgifter

Sats 1.1.2023
1 dags kurs: 3200,–
2 dagers kurs: 4000,–
3 dagers kurs: 5900,–
4 dagers kurs: 7100,–
5 dagers kurs: 8200,–

Kurs over 5 dager.  Kr 2300 per etterfølgende kursdag.

Sats 1.7.2023

1 dagers kurs: 3400,–
2 dagers kurs: 4200,–
3 dagers kurs: 6100,–
4 dagers kurs: 7300,–
5 dagers kurs: 8500,–

Kurs over 5 dager.  Kr 2300 per etterfølgende kursdag.

Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift.

Honorarer

Kursleder per kursdag

Sats 1.1.2023
Kurs uten prøve: 6500,–
Kurs med prøve: 7500,–

Sats 1.7.2023
Kurs uten prøve: 6900,–
Kurs med prøve: 7900,–

Dersom det er flere kursledere, deles honoraret.

Originalforelesninger 

Sats 1.1.2023
46 - 60 minutter: 3900,–
31- 45 minutter: 3600,–
15- 30 minutter: 2800,–
Utenlandske forelesere per time: 6400,–

Sats 1.7.2023

46 - 60 minutter 4000,–
31- 45 minutter 3800,–
15- 30 minutter 3000,–
Utenlandske forelesere 6400 per time

Paneldeltagelse/rundebordskonferanser: 1600,–

Gruppeledelse 

For første time med en gruppeleder - 2300,–
Med flere gruppeledere - 1400,–
Påfølgende time med en gruppeleder - 1500,–
Med flere gruppeledere - 1200,–