Lege-for-lege-ordningen

Kontaktinformasjon om landets lege-leger

Her finner du en fylkesvis oversikt med tilgjengelige kontaktopplysninger på samtlige leger som p.t. har verv i lege-for-lege-ordningen.
6. november 2018

Angående den fylkesvise kontaktinformasjonen:

Er du medlem i Legeforeningen, kan du logge deg inn på toppen av siden her, og da finne ytterligere opplysninger om den lege-legen du har funnet fram til - avhengig av hva vedkommende har gjort tilgjengelig mht. sine profilvisninger.