Kontaktinformasjon om landets lege-leger

Buskerud

6. november 2018

Knut Fredrik Hjortaas

Medlem
Arbeidssted: Legene Hjortaas
Telefon: 32 12 11 73

Jørn Ossum

Medlem
Arbeidssted: Flattum legesenter DA
Privat mobil: 90859749
Privat telefon: 32170790
Privat e-post: jgronert@broadpark.no

Helge Anders Feet

Medlem
Arbeidssted: Dr. Feets legekontor
Telefon: 32 07 51 40

Kitty Line Scheen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken

Kai Willi Jacobsen

Medlem
Arbeidssted: Hol legekontor
Telefon: 32 08 91 17