Kontaktinformasjon om landets lege-leger

Hedmark

6. november 2018

Karl Erik Løken

Medlem
E-post: karl.erik.loken@strandgatalegesenter.nhn.no
Privat mobil: 95827408
Privat e-post: karl.loken50@gmail.com

Nils Petter Dæhli

Medlem
Arbeidssted: Labyrinten legesenter

Ragnhild Dybvig

Medlem
Arbeidssted: Ridabu legesenter

Sissel Vangen

Medlem
Arbeidssted: Åkersvika legesenter
Telefon: 62 57 69 99
E-post: sissel.vangen@akershagan.nhn.no
Privat mobil: 90832202
Privat telefon: 62 59 09 90
Privat e-post: sissel-vangen@hotmail.com

Elisabeth Moland

Medlem

Hanne Dinesen

Medlem
Arbeidssted: Ottestad legesenter
Telefon: 62 57 71 00
Privat mobil: 90117920
Privat e-post: dinesenh@online.no

Ulf Vestheim

Medlem
Arbeidssted: Strandgata legesenter DA
Telefon: j
E-post: ulf.vestheim@strandgatalegesenter.nhn.no
Privat mobil: 90884099
Privat e-post: ulf.vestheim@gmail.com

Bjørn Bakke

Medlem
Arbeidssted: Skogvegen legesenter
Telefon: 62 41 28 22

Anders Fortun

Medlem
Arbeidssted: Labyrinten legesenter

Roar Fretheim

Medlem
Arbeidssted: Stange legesenter
Telefon: 62 57 10 00