Kontaktinformasjon om landets lege-leger

Nord-Trøndelag

Det er ikke registrert noen lege-leger i Nord-Trøndelag. Lokalforeningens styre har opplyst følgende: "Lokalforeningen har ingen lege-for-lege-ordning, men ta kontakt med overlege Gaute Nilsen tlf. 74 09 86 00. Han vil bistå med å finne en lege som kan hjelpe. Se også listen over støttekolleger og øvrig informasjon du finner på fylkesavdelingens hjemmeside."
6. november 2018