Kontaktinformasjon om landets lege-leger

Rogaland

Lokalforeningens styre fattet i 2008 et slikt vedtak: "Ordningen Lege for leger ble i sin tid opprettet fordi leger viser seg å ta dårlig vare på seg selv ved sykdom. Terskelen for å søke hjelp er for høy. Fastlegeordningen ivaretar det samme som vår gamle ordning. Derfor oppfordrer Rogaland legeforening alle leger til å skaffe seg en fastlege, ved å ringe eller skrive til den man ønsker. Vi mener at leger bør kunne velge sin fastlege, uavhengig av fulle lister/plass osv. Fastlegene oppfordres til å ta imot kolleger som melder seg. Så du bør spørre rundt, og velge en lege, og så ta en telefon eller skrive brev. Gjerne si at du gjør dette etter råd fra Rogaland legeforening."
7. november 2018

Svein Erik Barbo

Medlem

John N. Nessa

Medlem
Arbeidssted: Hjelmeland legekontor
Telefon: 51 75 07 00

Gerd Wenche Berentsen Løvdahl

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand
Telefon: 37 01 40 00

Oddvar Høie

Medlem

Turid Brække Norheim

Medlem

Lars Bua

Medlem

Eivind Vestbø

Medlem
Arbeidssted: Finnøy legekontor
Telefon: 51 71 24 44
E-post: eivind.vestbo@finnoy.kommune.no
Privat mobil: 97678540
Privat telefon: 51 71 26 48
Privat e-post: eve@finnoy.kommune.no

Halvor Kyllingstad

Medlem
Arbeidssted: Tasta legesenter
Telefon: 51 54 5250
Privat mobil: 41489063
Privat telefon: 41489063
Privat e-post: hkylling@online.no

Kjell Finsnes

Medlem
Arbeidssted: Dr. Kjell Finsnes spesialistpraksis
Telefon: 51 53 01 77

Svein Martin Helgeland

Medlem
Arbeidssted: Volla legesenter

Lisbeth Økland

Medlem
Arbeidssted: Legesenteret Mariero
Telefon: 51 81 22 50