I møte med (lege)livets utfordringer

Hvordan følges legen opp ved rusmiddelmisbruk? Hvordan opplever legen en tilsynssak? Og hvilke tilbud kan Legeforeningen stille opp med? Det er mye å hente i informasjonsmateriell, power point-presentasjoner etc. som støttekollegene blir skolert i på sine årlige samlinger.
Kollegastøtte logo - illustrasjonsbilde av to stoler
Kollegastøtte logo - illustrasjonsbilde av to stoler