Tiden sårer alle leger?

Hvordan er legehelsetjenester og kollegial rådgivning organisert i andre land? Her finner du informasjon om støtte- og behandlingstiltak som fins for leger og medisinstudenter i utlandet, og som også kan være aktuelle for deg som jobber eller studerer i Norge.
Kollegastøtte logo - illustrasjonsbilde av to stoler
Kollegastøtte logo - illustrasjonsbilde av to stoler