Trasoppklinikken

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det.

Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling.

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en?

Da kan du ta kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no eller Hiep Tran, 995 81 437 / h.tran@trasoppklinikken.no 

Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig, og du får tilbud om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som kommer til samtale skjer etter fastsatte satser. 

Les om det nye tilbudet i Tidsskriftet.