Ressurssenteret Villa Sana

Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved en korsvei i livet.
Villa Sana vinterbilde - foto: Unni Tobiassen Lie
Villa Sana

Ressurssenteret Villa Sana er et samarbeid mellom Legeforeningen og Modum Bad. Det startet i 1998 og er blitt meget godt mottatt.

Senteret skal gi hjelp til selvhjelp for å forebygge utbrenthet og psykisk sykdom som angst og depresjon. Villa Sana er et kurs- og rådgivningstilbud som leger og eventuelt nærmeste pårørende kan benytte når de trenger en pause i hverdagen.

Villa Sana drives av en erfaren tverrfaglig stab ledet av psykiater. Det er et vakkert hus som gir en god ramme for virksomheten. Det er et ønske at hverdagene og arbeidet på Villa Sana blir preget av god tid, romslighet, raushet og ro. Ressurssenteret har ni komfortable rom, herav seks dobbeltrom.

Det tilbys to ulike ordninger – ukeskurs og individuell rådgivning. For oversikt over tilbudet, henvises direkte til Villa Sanas nettside: For leger - Modum Bad - Forebygge utbrenthet (modum-bad.no)

Utgiftsdekning:

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) dekker reiseutgifter i forbindelse med rådgivning eller kurs, ut over en egenandel på kr 1000. Inntektstap dekkes ikke.
Fra 1.1.2023 er det innført egenandel på kr 3000 per person for deltakelse på kurs.

Undervisningen er i regi av staben, her ved Oddveig Hellebust, rådgiver og kursholder ved Villa Sana siden 2007. Foto: Unni Tobiassen Lie

Undervisningen er i regi av staben, her ved Oddveig Hellebust, rådgiver og kursholder ved Villa Sana siden 2007. Foto: Unni Tobiassen Lie

Ukeskurs: Et kurstilbud for ni leger eller seks par, hvorav minst en er lege (parkurs), med varighet fra lunsj mandag til og med lunsj fredag.

Kursene inneholder foredrag, diskusjoner og tilbud om enkeltsamtale om legens hverdag og hvordan legen kan hjelpe seg selv og andre i vanskelige livssituasjoner. Samtidig legges det vekt på fysisk aktivitet, sosialt samvær, kultur og god mat.

Undervisningen handler blant annet om: Livskvalitet, følelsenes fornuft, balansen mellom arbeid, samliv og familie, legerollen samt konkrete utbrenningsforebyggende tiltak.

Individuell rådgivning: Et tilbud hvor leger kan søke råd og veiledning.
Samtalen foregår over én dag og ved behov finnes mulighet for overnatting. Villa Sana har også tilbud om parrådgivning der legens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.

Individuell rådgivning, her ved psykiater Tron Svagård, er en del av tilbudet ved Ressurssenteret Villa Sana. Foto: Unni Tobiassen Lie
Individuell rådgivning, her ved psykiater Tron Svagård, er en del av tilbudet ved Ressurssenteret Villa Sana. Foto: Unni Tobiassen Lie