Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

Ressurssenteret Villa Sana

Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved en korsvei i livet.
9. oktober 2018
Villa Sana vinterbilde - foto: Unni Tobiassen Lie
Villa Sana

Ressurssenteret Villa Sana er et samarbeid mellom Legeforeningen og Modum Bad. Det startet i 1998 og er blitt meget godt mottatt.

Viktig informasjon

Fra siste uken i april er det igjen åpnet for dagsrådgivninger på Villa Sana (Modum Bad), i Oslo og i Bergen. Det vil også tilbys telefon- eller videorådgivninger på inntil 2,5 time. Vi vil i tillegg være tilgjengelige for kortere støtte- og rådgivningstelefoner. Henvend deg på mail til: VillaSana@modum-bad.no 

Vi tar kontakt tilbake for å avtale tidspunkt. Telefonen vår vil enn så lenge dessverre ikke være regelmessig betjent.

Senteret skal gi hjelp til selvhjelp for å forebygge utbrenthet og psykisk sykdom som angst og depresjon. Villa Sana er et kurs- og rådgivningstilbud som leger og eventuelt nærmeste pårørende kan benytte når de trenger en pause i hverdagen.

Villa Sana drives av en erfaren tverrfaglig stab ledet av psykiater. Det er et vakkert hus som gir en god ramme for virksomheten. Det er et ønske at hverdagene og arbeidet på Villa Sana blir preget av god tid, romslighet, raushet og ro. Ressurssenteret har ni komfortable rom, herav seks dobbeltrom.

Det tilbys to ulike ordninger – ukeskurs og individuell rådgivning, se nederst på siden for ledige kurs og rådgivning i 2021.

Utgiftsdekning
Både kurs og rådgivning dekkes av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), reiseutgifter over kr. 500,- dekkes også. Inntektstap dekkes ikke.

Undervisningen er i regi av staben, her ved Oddveig Hellebust, rådgiver og kursholder ved Villa Sana siden 2007. Foto: Unni Tobiassen Lie

Undervisningen er i regi av staben, her ved Oddveig Hellebust, rådgiver og kursholder ved Villa Sana siden 2007. Foto: Unni Tobiassen Lie

Ukeskurs: Et kurstilbud for ni leger eller seks par, hvorav minst en er lege (parkurs), med varighet fra lunsj mandag til og med lunsj fredag.

Kursene inneholder foredrag, diskusjoner og tilbud om enkeltsamtale om legens hverdag og hvordan legen kan hjelpe seg selv og andre i vanskelige livssituasjoner. Samtidig legges det vekt på fysisk aktivitet, sosialt samvær, kultur og god mat.

Undervisningen handler blant annet om: Livskvalitet, følelsenes fornuft, balansen mellom arbeid, samliv og familie, legerollen samt konkrete utbrenningsforebyggende tiltak.

Søknadsskjema til legekurs finner man på Villa Sanas nettsider. Brev med praktiske opplysninger om kurset vil bli sendt ut ca. to uker før kursstart.

Individuell rådgivning: Et tilbud hvor leger kan søke råd og veiledning.
Samtalen foregår over én dag og ved behov finnes mulighet for overnatting. Villa Sana har også tilbud om parrådgivning der legens ektefelle eller samboer deltar i samtalen. Legen tar selv kontakt med Villa Sana for å avtale rådgivningsdag.

Henvendelsen kan skje per telefon eller e-post. Villa Sana svarer på henvendelser kl.08.00-15.30 alle virkedager.

Individuell rådgivning, her ved psykiater Tron Svagård, er en del av tilbudet ved Ressurssenteret Villa Sana. Foto: Unni Tobiassen Lie
Individuell rådgivning, her ved psykiater Tron Svagård, er en del av tilbudet ved Ressurssenteret Villa Sana. Foto: Unni Tobiassen Lie