Ansatte

Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Liste over de ansatte i økonomi- og administrasjonsavdelingen i Den norske legeforening.


Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Profilbilde
Direktør
Bakken, Erling Olav
.
Profilbilde
Prosjektleder
Engblad, Cecilie Bjørnstad
Profilbilde
Finanscontroller
Restrup, Axel Andersen

Seksjon for HR

Profilbilde
HR-sjef
Baumann, Marte Cecilie
Profilbilde
Lønnings- og HR konsulent
Olsen, Gunn-Evy

Seksjon for nettjenester og dokumentasjon

Profilbilde
Konsulent
Nguyen, Lillian
Profilbilde
Rådgiver
Strydom, Heidi Østvedt
Profilbilde
Rådgiver
Thomassen, Hilde

Seksjon for SOP og Utdanningsfond

Profilbilde
Seksjonssjef
Holter, Tone Houge
Profilbilde
Spesialrådgiver
Dalland, Hildegunn
Profilbilde
Økonomimedarbeider
Kristiansen, Stine
Profilbilde
Spesialrådgiver
Nilsen, Grethe Veiåker
Profilbilde
Økonomimedarbeider
Oseid, Anne Irene
Profilbilde
Rådgiver
Røli, Ingrid Haugen
Profilbilde
Spesialrådgiver
Søberg, Niklas Jakob
Profilbilde
Rådgiver
Øverland, Ane Erichsen

Seksjon for økonomi

Profilbilde
Seksjonssjef
Walquist, Kjell
Økonomisjef med ansvar for budsjett, regnskap, fakturering og medlemsservice.
Profilbilde
Administrasjonskonsulent
Brastad, Amanda
Støtter medlemsteamet ved behov.
Profilbilde
Teamleder
Fagan, Christer Fager
Ansvarlig for fakturering av medlemskontingent i DNLF samt årsmøtefastsatt kontingent på vegne av yrkes-, lokal- og fagmedisinske foreninger.
Profilbilde
Økonomimedarbeider
Forsberg, Mette Ellingsen
Ansvarlig for regnskapene til Leger i Samfunnsmedisinsk arbeid og Utdanningsfond I.
Profilbilde
Nettrådgiver
Furulund, Ine Elvestad
Teknisk ansvarlig for høringer, nyhetsbrev og meldingstjenester i medlemsteamet.
Profilbilde
Fagsjef
Hannås, Brit Martina
Ansvarlig for regnskapsførsel i Dnlf, SOP, Allmennlegeforeningen, Forening for leger i vitenskapelige stillinger, Christiania Torv AS og diverse legater og fond.
Profilbilde
Økonomimedarbeider
Hasund, Siv
Profilbilde
Rådgiver
Henriksen, Tarald
Profilbilde
Regnskapskonsulent
Holt, Nina
Ansvarlig for regnskapene til Yngre legers forening, Norsk forening for allmennmedisin, Kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet, Allmennmedisinsk forskningsfond og KS1.
Profilbilde
Økonomikonsulent
Mezes, Judit
Ansvarlig for regnskapsførsel til Norsk medisinstudentforening, Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbilding, Oslo legeforening og Kurs DNLF.
Profilbilde
Rådgiver
Moen, Gaute
Profilbilde
Økonomimedarbeider
Oroug, Camilla
Profilbilde
Økonomikonsulent
Røstad, Tove
Ansvarlig for regnskapsførsel til Norsk overlegeforening, Norsk psykiatrisk forening, Norsk revmatologisk forening og Christina Torv AS. Reiseregninger/honorar SOP og Allmennlegeforeningen.

Seksjon for IT

Profilbilde
Seksjonssjef
Knudsen, Hege
Profilbilde
Seniorrådgiver
Alvestad, Gaute
Profilbilde
Seniorrådgiver
Evensen, Jens Egil
Profilbilde
Konsulent
Halgard, Carl
Profilbilde
Konsulent
Hystad, May Linn
Profilbilde
Løsningsarkitekt
Kristoffersen, Odd-Magne
Profilbilde
Konsulent
Moe, Kaare
Profilbilde
Seniorrådgiver
Nylund, Mathias s

Legenes hus drift

Profilbilde
Seksjonssjef
Østigaard, Stein Runar
Profilbilde
Servicemedarbeider
Dahl, Grete Synnøve
Profilbilde
Konsulent
Haveland, Michal
Profilbilde
Servicemedarbeider
Liland, Marit Aslaug
Profilbilde
Driftsleder
Ravnås, Dagfinn
Profilbilde
Servicemedarbeider
Ruud, Solveig
Profilbilde
Konsulent
Sanengen, Dan Robert