Kontakt oss

Avdeling for jus og arbeidsliv

I Legeforeningens Avdeling for jus og arbeidsliv arbeides det med forhandlinger, juridisk rådgivning, tillitsvalgtarbeid og organisasjon. Avdelingen organiserer også yrkesforeningenes sekretariater og rettshjelpordningen.

Avdelingen ledes av direktør Lars Duvaland
Direktøren har hovedansvar for drift, utvikling og strategi. Han skal initiere prosjekter og oppgaver, lede og tilrettelegge for arbeidsprosesser, samt være rådgiver overfor - og bindeledd mot - generalsekretær, president og sentralstyret.

  • Ledelse, organisasjon, tillitsvalgtapparat, forhandlinger ansatte leger
  • Jus, utredning, privat praksis, forhandlinger næringsdrivende leger
  • Rettshjelp og advokatbistand

Avdelingen gir utstrakt medlemsbistand og har stor pågang av henvendelser på telefon, mail og pr. brev. Vi har telefonberedskap og i perioder med høy aktivitet kan det oppstå kø.

Avdelingen har også faste tverrgående grupper som jobber på tvers av strukturen for øvrig.