Aktuelle saker

Søknad om permisjon fra møtet

26. mai 2021
Landsstyremedlemmer som av særskilte, tungtveiende grunner må forlate landsstyremøtet for en kortere stund, kan søke om permisjon. Det er viktig for møtet til enhver tid å vite hvem som er tilstede, blant annet ved voteringer.

Landsstyremøtet arrangeres digitalt 1.-3. juni

10. mai 2021
Vi har tidligere redegjort for arbeidet med å arrangere et landsstyremøte med anledning til å delta digitalt i tillegg til et fysisk møte på Thon Hotel Arena Lillestrøm.

Status og forberedelser ved generalsekretæren

29. april 2021
Kjære delegater - Så er det snart landsstyremøte igjen!

Status planlegging landsstyremøtet

12. mars 2021
Sekretariatet jobber med ulike alternativer for gjennomføring av landsstyremøte 2021, hva som er mulig å få gjennomført av fysiske møter helt i starten av juni måned er svært usikkert.

Planleggingen av Landsstyremøtet 2021

03. februar 2021
Landsstyremøte 2021 - Thon Hotel Arena, Lillestrøm tirsdag 1. juni – torsdag 3. juni