Legenes hus, Oslo

Adamius - 11 personer

Møterom Adamius

Norges første offentlige lege, 1603

Villads Nielsen, eller Vilhadius Adamius som han kalte seg, (1564–1616) regnes som den første offentlig ansatte lege i Norge. Han fikk bevilling som ordinarius medicus i Bergen i 1603, og dette anses som begynnelsen på den offentlige helsetjeneste i Norge. Villads Nielsen var dansk, og det er ukjent når han kom til Bergen, men han var der under pestepidemien 1599-1600.

Hans mot og innsats under epidemien ble framhevet i kongebrevet fra 1603 der han ble tilkjent offentlig lønn. Villads Nielsen representerer starten på en moderniseringsprosess der ansettelsen av leger i dobbeltmonarkiets tjeneste er et uttrykk for statens evne og vilje til å ta ansvar for undersåttenes helse.

Møbleringsplan møterom B