Legenes hus, Oslo

Adamius - 11 personer

Møterom Adamius

Norges første offentlige lege, 1603

Villads Nielsen, eller Vilhadius Adamius som han kalte seg, (1564–1616) regnes som den første offentlig ansatte lege i Norge. Han fikk bevilling som ordinarius medicus i Bergen i 1603, og dette anses som begynnelsen på den offentlige helsetjeneste i Norge. Villads Nielsen var dansk, og det er ukjent når han kom til Bergen, men han var der under pestepidemien 1599-1600.

Hans mot og innsats under epidemien ble framhevet i kongebrevet fra 1603 der han ble tilkjent offentlig lønn. Villads Nielsen representerer starten på en moderniseringsprosess der ansettelsen av leger i dobbeltmonarkiets tjeneste er et uttrykk for statens evne og vilje til å ta ansvar for undersåttenes helse.

Om rommet

Møterommet er romslig og med god utsikt til Christiania Torv. Rommet er satt opp med skjerm og mulighet for å ha digitale møter.

Med dagens smitteverntiltak kan 6 personer oppholde seg i rommet

Møbleringsplan møterom B