Legenes hus

Bang - 6 personer

Møterommet ligger skjermet, men sentralt i bygget. Rommet er utstyrt med skjerm og mulighet til å koble til digitale møter.

Med dagens smitteverntiltak kan 4 personer oppholde seg i rommet

Møbleringsplan møterom G