Legenes hus, Oslo

Bentsen

M√łterom Bentsen

OnlinemøteKameraHøyttallereMikrofonKaffe-te-vann

  • Plass til 7 personer
  • Fast møtebord
  • Integrert kamera, mikrofon og høyttaller til bruk for digitale møter
  • Stor skjerm
  • Gratis wifi, med god kapasitet

For å koble til digitale møter kreves en USB- og HDMI-port.

Kaffe og te er tilgjengelig hele tiden i fellesområdene.

Allmennmedisinsk pioner

Bent Guttorm Bentsen (1926–2008) var en allmennmedisinsk pioner i Norge. Han befestet allmennmedisinen som akademisk fag og drev et langvarig fagpolitisk arbeid i Den norske legeforening. Hans forskning viste at det ga mening å telle sykelighet og legevirksomhet på lokalplanet, også uten de muligheter for å stille presise diagnoser som man hadde i sykehusene.

Hans død markerte slutten på en generasjon av allmennpraktiserende leger som på 1950- og 1960-tallet la grunnlaget for at norsk allmennmedisin fikk et vitenskapelig fundament, en viktig plass i legeutdanningen og en betydningsfull plass som hjørnestein i helsetjenesten.