Legenes hus, Oslo

Bestilling av normaltariffen

2. juli 2021

Den nye avtalen, sammen med takstplakater, vil bli sendt sammen med første utgave av Tidsskriftet i august. Takstplakat i elektronisk format finnes på  normaltariffen.legeforeningen.no. Har du fått feil ved leveransen kan du sende en epost.

For mer oppdatert informasjon se www.normaltariffen.no.

 

 

Hvilken avtale vil du bestille

Skal forsendelsen til samme adresse?