Legenes hus, Oslo

Bestilling av normaltariffen

2. juli 2021

Den nye avtalen, sammen med takstplakater, vil bli sendt sammen med første utgave av Tidsskriftet i august. Takstplakat i elektronisk format finnes på  normaltariffen.legeforeningen.no

For mer oppdatert informasjon se www.normaltariffen.no.

 

Hvilken avtale vil du bestille

Skal forsendelsen til samme adresse?