Legenes hus

Haaland - 14 personer

Møterommet ligger skjermet, men sentralt i bygget. Rommet er utstyrt med skjerm og mulighet til å koble til digitale møter.

Med dagens smitteverntiltak kan 8 personer oppholde seg i rommet

Møbleringsplan møterom F