Legenes hus, Oslo

Skjelderup

Møterom Skjelderup

Norges første professor i medisin

Michael Skjelderup (1769–1852) var den første medisinske professor ved Det Kongelige Frederiks Universitet. Han var fra 1805 professor ved Københavns Universitet og kom i 1813 til det nye universitetet i Christiania som professor i anatomi, fysiologi og rettsmedisin. Der organiserte han opprettelsen av det første vitenskapelige institutt ved universitetet: det anatomiske.

I 1849 innstiftet han en gullmedalje, Den Skjelderupske medaille, som prisbelønning for vitenskapelige arbeider. Han deltok i stiftelsen av Det norske medicinske Selskab og var sammen med Frederik Holst (1791–1871) initiativtaker til og redaktør for tidsskriftet Eyr.

Om rommet

Møterommet ligger skjermet, men sentralt i bygget. Rommet er godt skjermet og har fleksibelt oppsett, og kan for eksempel settes opp med skoleoppsett eller langt møtebord. Rommet har topp moderne utstyr med skjerm og mulighet til å koble til digitale møter.

Med én meters mellomrom kan 12 personer oppholde seg i rommet

Møbleringsplan møterom H