Legenes hus

Skjelderup

Møterommet ligger skjermet, men sentralt i bygget. Rommet er godt skjermet og har fleksibelt oppsett, og kan for eksempel settes opp med skoleoppsett eller langt møtebord. Rommet har topp moderne utstyr med skjerm og mulighet til å koble til digitale møter.

Med dagens smitteverntiltak kan 12 personer oppholde seg i rommet

Møbleringsplan møterom H