Legenes hus

Tilpasning til siste smittevernråd (26.10.2020)

Oslo kommune og Regjeringen har kommet med oppdaterte smittevernråd. 

Vi tiltrettelegger slik at de som har bestilt møter hos oss den nærmeste tiden også kan følge rådene og retningslinjene. Derfor går vi i dialog med alle som har bestilt møter i Legenes hus i perioden ut november for å se hvordan vi sammen løser dette. 

Vårt mål er å sikre en trygg møteplass for de som trenger å være fysisk tilstede.

Vi iverksetter også noen umiddelbare tiltak: 

  • Vi reduserer tilstedeværelsen av Legeforeningens ansatte i Legenes hus
  • Reviderer smittevernrutiner
  • Går gjennom serveringstilbudet sammen med leverandør

De som ønsker å endre sine bestillinger bes om å kontakte booking@legeneshus.no slik at vi sammen kan planlegge møtevirksomheten.