Den norske legeforening

Tariffområder

Medlemstall per 1. januar hvert år med fordeling på tariffområder mv, bekreftet av statsautorisert revisor og oversendt til Akademikerne som rapporterer medlemstallene videre til Statistisk Sentralbyrå, samt også rapporteringer per 1. oktober 2016- 2019, per 1. april 2018- 2019 og per 1. juli 2018.
30. oktober 2019

Merk at det er noen endringer over tid i premissene for denne rapporteringen, som gjør at tallene øker mer over tid enn hva den reelle økningen tilsier. De seneste årene er alle arbeidsforhold rapportert en gang per tariffområde, dvs at samme medlem vil være regnet på mer enn ett tariffområde dersom det er registrert bistillinger i annet tariffområde enn hovedstillingen, uansett omfanget av bistillingen.

I tallene for 2018 er det noen endringer fra fjorårets rapportering. Medlemmer ved LHL-insitusjonene og Martina Hansens hospital regnet sammen med Spekter område 4, medlemmer i NHO-området regnet sammen med andre private og medlemmer med ukjent stilling/tariffområde er spesifisert under 'øvrige' i tabellene.