Legestatistikk

Om leger i Norge

Kort oppsummert statistikk for de oftest stilte spørsmålene om leger i Norge mv. Her finner du blant annet statistikk for medlemstall, antall pensjonister, fordeling på kjønn, organiseringsgrad, arbeidsledighet, utdanningsland (jfr. kartene på åpningssiden), medisinstudenter og andre grupper. Fullstendig medlemsstatistikk for Legeforeningen og for alle underforeninger finnes direkte på åpningssiden for legestatistikken.

Dersom du er kommet til denne siden direkte fra et Google-søk på "legestatistikk", finner du mest fullstendig oversikt ved å gå til "legestatistikk" som du finner en egen lenke til fra Legeforenignens åpningsside, eller ved å stryke "Om leger i Norge" i adressefeltet.

Noen av tallene i det følgende er overlappende med legestatistikken på åpningssiden, blant annet under lenken "Medlemstall" øverst på siden, enkelte av tallene på åpningssiden kan være mer oppdaterte enn tallene nedenfor.
15. juli 2022